Beboerinfomøde 19. august 2021

Der blev afholdt infomøde for beboerne i Braineparken 1-41 og 2-22, som er de første beboere, der bliver berørt af renoveringen. På mødet blev den overordnede tidsplan gennemgået, arkitekterne gennemgik de nye kommende udearealer, entreprenøren fortalte om, hvad renoveringen betyder for den enkelte beboer, genhusningen blev gennemgået, mens der blev stillet og svaret på spørgsmål.

Løbende vil der indkaldes til yderligere infomøder, som renoveringen skrider frem. Samtidigt omdeles der løbende varslinger om de konkrete arbejder, der sættes i gang, om hvornår man eventuelt skal genhuses og hvornår man skal rydde f.eks. haver.