FAQ

Vi har her svaret på en række af de spørgsmål, som vi ofte bliver mødt med til renoveringsprojektet i Braineparken.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i beboerkonsulenten, Casa eller servicecenteret. Kontaktinformation og evt. telefontid findes her.

Adgang til lejligheden

1. Skal jeg være hjemme, mens håndværkerne er i min lejlighed?
Nej, der bliver monteret en håndværkerlås, så håndværkerne selv har adgang.

2. Hvordan åbner jeg min dør med håndværkerlås?
Håndværkerlåsen åbnes med en chip. Når håndværkerlåsen monteres, vil du blive introduceret til den.

Helt kort bruger du chippen til at aktivere vrideren. Når pæren lyser grøn, er den aktiv og vrideren virker. Når den er rød eller blinker rød er den inaktiv, og døren kan hverken låses eller låses op.

Til hver lejlighed får man 3 chips. Jeres chips fungerer alle døgnets timer alle ugedage. Håndværkernes chips fungerer kun hverdage mellem 7 og 17.

Hvis du ikke er hjemme, lægges låsechipsene i din postkasse. Du vil blive varslet om, hvornår låsen skiftes.

3. Hvornår får vi vores nøgle tilbage?
Arbejderne i lejlighederne tager som udgangspunkt 3 uger og afsluttes med CASAs gennemgang. Når arbejderne i lejlighederne er helt færdige, laver Haderslev Boligselskab og rådgiverne en gennemgang af arbejderne, og derefter skal håndværkerne rette fejl og mangler. Gennemgang og udbedring varsles samlet, når arbejdet er ved at være færdigt.

Herefter fjernes håndværkerlåsen, og beboerne får nøglerne tilbage. Vi bestræber os på, at dette bliver senest 6 arbejdsuger efter opstart i din lejlighed. Dette varsles særskilt.

4. Hvordan kan hjemmeplejen komme ind i vores lejlighed, når låsen bliver udskiftet?
Hvis du har hjemmepleje, skal du tage fat i CASA. De vil derefter kontakte Haderslev Kommune, der vil sørge for, at hjemmeplejen fortsat har adgang.

5. Er der problemer med tyveri og hærværk i boligerne?
Nej, der har ikke været problemer med hverken tyveri eller hærværk. Men det er altid en god ide at have en indboforsikring, hvis uheldet skulle være ude. Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, skal du tage fat i dit forsikringsselskab.

 

Klargøring til håndværkerne

6. Hvor meget skal jeg rydde op omkring mine vinduer?
Du skal rydde op som angivet i varslingen.

Dette betyder, at der skal ryddes et område svarende til en halv meter ud på hver side af vinduet/døren og en meter ud i rummet.

Det betyder, at der i dette område ikke må stå møbler, ligge løse tæpper, hænge billeder, stå blomster og billeder mv.

Selve vinduespartiet fjernes. Det samme gælder lysninger og vinduesbænk. Det er således vigtigt, at ALT fjernes på vinduet inkl. gardiner, persienner, mørklægning, beslag hertil, sikringsbeslag mm.

7. Hvor meget af min have skal ryddes op?
Du skal rydde haven som angivet i varslingen.

Træterrasser og overdækninger skal som udgangspunkt fjernes.

Stilladset fylder ca. 3 meter ud fra facaden. ALT i denne zone skal væk. Ting, der ikke er fjernet, når arbejderne startes op, vil blive flyttet væk og opmagasineret på beboerens egen regning.

8. Hvor meget af min hæk skal ned?
I siderne (ind mod naboerne) hvor der er ”grøn hæk” skærer CASA hækken ned til 1 meter målt fra den laveste have. Hvis din have ligger 40 cm højere end naboens have, vil din hæk altså være 60 cm.

Helt inde mod depotrummene skæres hækkene helt væk, således at depotrummet kan males udvendigt.

Dette gælder også ”klatregrønt” som klematis og efeu – der skal væk i hele 3 meters zonen.

Hvis der ikke er grøn hæk men plankeværk eller hegn, skal man som beboer selv fjerne dette.

Til alle haver skal der laves en åbning på 1,5 meter, så håndværkerne kan få afgang med vinduespartier mv. Nogle steder er der en låge i hækken. Denne skal beboeren demontere samt fjerne evt. stolper ved siden af lågen.

 

Mens arbejderne pågår

9. Hvordan påvirkes mine kæledyr, når der arbejdes – og jeg ikke er hjemme til at tage mig af det?
Det kan være stressende for dyrene at have håndværkere i boligen. Den bedste løsning kan derfor være at sende kæledyrene ”på ferie”.

Det er vigtigt, at håndværkerne skal kunne udføre deres arbejde uforstyrret uden risiko for at træde på kæledyr eller evt. blive bidt.

Såfremt dyrene er i boligen under renoveringen, opfordres til at de primært er i eet rum. Og at der sættes en seddel på døren, så håndværkerne kan se det.

Dyr, der normalt er i bur, bør også være i bur, når der er håndværkere i boligen

10. Kan jeg selv lave en aftale med håndværkerne om, hvornår de kommer igen?
Nej, en byggeplads er et stort puslespil, og håndværkeren ved ikke nødvendigvis, hvordan planen for de næste dage ser ud.

 

Efter renoveringen

11. Hvor meget af vores have bliver genetableret?
I de basisrenoverede boliger skiftes knækkede fliser, og fliser rettes efter trykskader fra stillads.

Hegn, plankeværk, låger, træterrasser, som beboerne selv har demonteret, skal beboeren selv genmonteres.

I de tilgængelige boliger etableres en mindre terrasse i niveau med gulvene og adgang fra terrassedøren. Hvis der i den øvrige have var en terrasse inden renoveringen, vil denne blive liggende i det niveau, den gør nu (der vil altså komme et trin). Hvor der er græs i dag, vil der blive plantet nyt græs.