Kørsel på ufærdige områder

Byggesagens entreprenør har flere gange registreret kørsel på ufærdige belægninger og områder i Braineparken.

Ligeledes foretages der parkering på ufærdige områder samt i byggepladsområder.

Vi skal derfor henstille til – at dette ikke sker længere.