Nyhedsbrev oktober 2020

Renovering af Braineparken

Status på renoveringen
Renoveringsprojektet er blevet projekteret færdigt, hvor de endelige løsninger og detaljer er valgt. Her i efteråret 2020 er projektet i udbud efter EU’s udbudsregler. Igennem en første runde er 5 entreprenører blevet udvalgt til at give et præcist bud på prisen for renoveringen som herefter vurderes. Efter planen kan vi i starten af 2021 offentliggøre hvilket entreprenørfirma, der skal løfte opgaven og renovere Braineparken.

Det er en længere proces at få alle detaljer på plads og udbyde så stort et renoveringsprojekt, men vi er snart klar med den nøjagtige plan.

 

Tidshorisont
Når entreprenøren er på plads, vil den endelige tidsplan for renoveringen også blive klargjort. Den foreløbige plan går på, at byggepladsen indrettes i løbet af foråret og til maj/juni 2021 påbegynder de første byggearbejder. Der startes i boligerne mod Thrigesvej, med renovering af opgang 1-5 som de første. Der arbejdes derefter ”mod vest”, hvor hele renoveringen er planlagt til at vare frem til efteråret 2024.

 

Planlagt informationsmøde
Det var planlagt, at der skulle afholdes et beboerinformationsmøde her i efteråret om status på projektet og den genhusning, der snart starter op. På grund af covid 19-situationen og de forsamlingsrestriktioner der gælder, har vi dog måtte tænke lidt anderledes. Bygherreudvalget har besluttet, at vi lige nu ikke indkalder til et større beboermøde for hele afdelingen. Vi håber på at kunne afholde et informationsmøde på et senere tidspunkt når renoveringen skal til at gå i gang. Alternativt kan noget arrangeres udenfor til næste sommer i godt vejr.

 

Information om genhusning
Til gengæld bliver de opgange, der skal genhuses i 2021, indkaldt til et særligt ”blokmøde” kun for de beboere med fokus på genhusningsprocessen. Dette gælder for Braineparken 7-11, som modtager en særskilt invitation hertil.

Til genhusningen er Morten Østerkjærhus Straarup blevet udpeget til at hjælpe alle beboere igennem processen. I vil møde Morten på de beboermøder, vi kan holde. Desuden vil Morten tage en personlig samtale med alle, der skal genhuses for at høre jeres behov og ønsker samt vejlede om, hvad der skal ske. Sammen med dette nyhedsbrev omdeles der desuden en brochure om genhusningen til alle de beboere, der bliver berørt af genhusning. Her kan der læses mere om genhusningen, og der kan findes svar på mange spørgsmål.

 

Vi ser frem til renoveringen som vil give Braineparken et stort løft. Det bliver en forholdsvis lang proces med byggeplads, larm og støv, men vi bestræber os på at håndtere det bedst muligt og tage hensyn til jer beboere.

 

Med venlig hilsen,
på vegne af bygherreudvalget,

Lars Bo Steensbeck, ansvarlig projektleder
Anton Ahnfelt-Rønne, projektleder
Morten Østerkjærhus Straarup, genhusningskonsulent
Jacob Wind, genhusningskoordinator