Opstart af fjernvarmearbejde – Bygning 10, 12 og 13

Braineparken bygning 10, 12 og 13

Kære beboer

Nu nærmer vi os den dato, hvor vi skal i gang med nedgravning af fjernvarmerør. Vi starter i uge 36 til og med uge 43 (06. sep. – 29. okt.)

Dette arbejde kommer til at foregå ude på vejen med stikledninger ind til trappeopgangen. Derfor laver vi en midlertidig gangbro (se billede).

I vil ikke blive påvirket inde i lejlighederne foreløbigt men I bliver varslet, når vi kommer til at tilslutte den nye fjernvarme til jeres lejemål.

Arbejdet udføres fra uge 36 til uge 43, start mandag den 06. sep 2021.
Der arbejdes fra kl. 07:00-17:00.

 

Venlig hilsen
Casas byggeledelse
E-mail: braineparken@casa-as.dk