Påmindelse om renovering af dit lejemål

Kære beboer

Du er tidligere i brev af den 29.09.2022 revideret den 10.10.2022 blevet varslet om, at der skal være adgang til dit lejemål for at få udskiftet vinduer og døre. Der er nu 3 dage til opstart i dit lejemål.

Udskiftning af elementer, samt færdiggørelsen af indvendige arbejder vil blive udført over en periode på 5 uger.

Udskiftning vil foregå på følgende dage: Der tages dog forbehold for ændringer

 • Mandag den 01.05 2023 (uge 18):
  Der foretages udskiftning af vinduer og døre på indgangsfacaden TV
 • Tirsdag den 02.05 2023 (uge 18):
  Der foretages udskiftning af vinduer og døre på indgangsfacaden TH
 • Onsdag den 03.05 2023 (uge 18):
  Der foretages udskiftning af vinduer og terrassedøre på gårdfacaden TV
 • Torsdag den 04.05 2023 (uge 18):
 • Der foretages udskiftning af vinduer og terrassedøre på gårdfacaden TH
 • Fra mandag til fredag (uge 19 og 20):
  Efter vinduerne er blevet udskiftet i uge 18, kommer håndværkerne for at foretage forskellige arbejder og reparationer i dit lejemål udvendig og indvendig, således at arbejdet er færdiggjort.

Efter arbejdet er færdiggjort, vil nordstern og boligforeningen i samarbejde registrerer og udføre de mangler som er anvist i ugerne 21 og 22.

 

Vejledning efter montage af nye vinduer og døre

 • Stil altid din hoveddør i 3 punkts lukning også selvom du ikke låser den (hiv op i håndtaget)
 • Når terrassedøren åbnes sørg da for at håndtaget er helt oppe, ellers kan du opleve både modstand og skrabe lyde
 • For at åbne et vindue med børnesikring skal du trykke på de 2 knapper der er, en foroven en forneden

 

Adgang til lejemålet

Som anført i varslingen af den 29.09.2022 revideret den 10.10.2022 skal boligselskabet og håndværkerne have adgang til dit lejemål i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående arbejder. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 17.00 de pågældende dage, hvor der således skal være adgang til dit lejemål for gennemførelsen af arbejderne.

Det er planen at håndværkerne skifter låsen i entrédøren samtidig med, at du får en ny dør. Den nye lås er med nøglebrik, således at håndværkerne kan få adgang til din bolig på de anførte dage og i det anførte tidsrum.

Den nye lås er kun en midlertidig løsning indtil det planlagte arbejde er afsluttet og gennemgået af boligselskabet. Derefter får du genmonteret din gamle lås.

Håndværkerne har som anført kun adgang til dit lejemål i tidsrummet kl. 7.00 – 17.00.

Hvis du ikke har afleveret din nuværende nøgle endnu, skal du indlevere på nordstern’s byggepladskontor hurtigst muligt. Nøglen kan indleveres tirsdage og torsdage mellem kl. 13.00 – 14.30.

Hvis du ikke er hjemme når håndværkerne udskifter din lås, så husk en nøgle til din postkasse, da håndværkerne låser din dør og afleverer nøglebrikkerne til din dør i din postkasse.

 

Sådan virker håndværkerlåsen

Håndværkerlåsen åbnes med en chip. Når håndværkerlåsen monteres, vil du blive introduceret til den.

Helt kort bruger du nøgle-chippen til at aktiverer vrideren. Når pæren lyser grøn, er den aktiv og vrideren virker. Når den er rød eller blinker rød er den inaktiv, og døren kan hverken låses eller låses op.

Til hver lejlighed får man 3 chips, jeres nøgle-chips fungerer alle døgnets timer alle ugedage. Håndværkernes nøgle-chips fungerer kun hverdage mellem 7 og 17.

Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte Nordstern, der har åbent på byggepladskontoret for beboere tirsdag og torsdag fra kl. 13.00 – 14.30.

Du kan også kontakte Nordstern i samme tidsrum på telefonnummer 54 58 47 27, eller sende en mail til mailadressen braineparken@nordstern.dk. Mails bevares normalt indenfor 24 timer.

 

Se også www.braineparken.dk for kontaktoplysninger på beboerkonsulenten Jimmy og servicecenteret. Du kan også finde svar på nogle typisk stillede spørgsmål om renoveringen.

 

Vi ser frem til at udføre arbejdet i dit lejemål.

 

Venlig hilsen

Nordstern byggeledelse

E-mail: braineparken@nordstern.dk