Pap Container

Vores entreprenør på renoveringen af Braineparken har flere gange bemærket, at deres containere til fx pap bliver anvendt til andet pap end det der sorteres under byggesagen. Og værre endnu, at der nogen gange smides ting i de forskellige containere, som slet ikke hører til i den pågældende affaldsfraktion.

Vi bliver derfor nødt til at henstille til, at alt anvendelse af entreprenørens/byggesagens containere skal stoppe.

Brug af containerne som kun er påtænkt byggearbejdet vil medføre meromkostninger til byggesagen og dermed mindre til renoveringen.

Ekstra tømninger og sortering vil derfor ramme afdelingens driftsbudget eller blive opkrævet hos dem, der i afdelingen anvender containerne.