Varsling om renovering af dit lejemål – opg. 83

Braineparken bygning 15

 

Kære beboer

På vegne af udlejer Haderslev Boligselskab, afdeling 16-26 v/Domea.dk, skal vi hermed meddele dig, at renoveringen af dit lejemål skal udføres, hvor tage, vinduer og døre skal udskiftes, og der udføres reparationer i murværket. Arbejdet udføres af CASA A/S.

Arbejdet udføres samlet set i perioden fra uge 48-2023 til uge 15-2024.
Husk at arbejdet tager 5 uger inkl. Nordstern og bygherre gennemgang.
Der arbejdes fra kl. 07:00-17:00

 

Udvendige arbejder

For at komme i gang med arbejdet, bliver der opstillet stillads omkring din bygning, samt overdækning på taget. Vi starter i uge 48 med stilladset. Mens stilladset bliver bygget op, udføres der løbende reparationer af murværket udenfor din bolig.

Stilladset monteres langs facaderne, dette betyder at alle jeres planter, dekorationer, havemøbler mv. skal være fjernet fra haverne (i en zone 3 meter fra facaden) og fra altanerne. Også krukker og andet ved indgangspartier i stueetagen skal fjernes, før vi starter Mandag den 27.11.2023.

Der er blevet etableret et område med muld, hvor I kan plante jeres planter midlertidigt, indtil stilladset bliver fjernet igen. Området er markeret på tegningen som ”PLANTEHOTEL”.

Løbende mens vi monterer stilladset, udskifter vi murværket over alle vinduer. Dette kan medføre støj og støv inde i lejlighederne.

 

Adgang til lejemålet

I forbindelse med udskiftningen af vinduer og døre er det nødvendigt, at håndværkerne fra CASA får adgang til dit lejemål, idet en del af arbejdet skal udføres inde fra selve lejemålet.

Vi gør opmærksom på, at boligselskabet ifølge almenboligloven har ret til at få eller skaffe adgang til lejemålet, når forholdene kræver det, og at arbejdet varsles gennemført med 3 måneders varsel jf. almenboliglovens § 32 og § 33, stk. 2.

Arbejdet varsles derfor gennemført i uge 3 2024, hvor arbejdet efter planen vil ske følgende dage:

 • – Mandag den 15.01 2024 (uge 3):

Der foretages udskiftning af vinduer og døre på indgangsfacaden i lejligheder TV

 • – Tirsdag den 16.01 2024 (uge 3):

Der foretages udskiftning af vinduer og døre på indgangsfacaden i lejligheder TH

 • – Onsdag den 17.01 2024 (uge 3):

Der foretages udskiftning af vinduer og terrassedøre på gårdfacaden i lejligheder TV

 • – Torsdag den 18.01 2024 (uge 3):

Der foretages udskiftning af vinduer og terrassedøre på gårdfacaden i lejligheder TH

 • – Fra mandag til fredag (uge 4 og 5):

Efter vinduerne er blevet udskiftet i uge 3, kommer håndværkerne for at foretage forskellige arbejder og reparationer i dit lejemål udvendig og indvendig, således at arbejdet er færdiggjort.

Efter arbejdet er færdiggjort, vil CASA og boligforeningen i samarbejde registrerer og udføre de mangler som er anvist i ugerne 6 og 7

 

Nærmere om arbejdets udførelse.

For at kunne montere de nye vinduer har håndværkerne brug for at få adgang til dit lejemål. Håndværkerne har brug for, at du rydder områderne foran vinduerne, så de kan udføre deres arbejde (se tegning nedenfor).

Den dag vinduerne bliver udskiftet, vil følgende arbejder blive udført:

 • – Vinduerne bliver fjernet.
 • – Bundplade i vinduet bliver fjernet og tildannet, monteres igen sidst på dagen.
 • – Døren til lejemålet bliver fjernet og med den fjernes ringeklokken da de hænger sammen i fugen.
 • – Badeværelseslysning fjernes til tilpasning og bliver genmonteret.
 • – Nye vinduer og dør bliver monteret. Håndværkerlås bliver monteret i den nye dør.
 • – Udstopning med isolering omkring vinduer og dør.

 

Selvom der stoppes til med isolering omkring vinduer og døre, kan du komme til at mærke lidt træk, da der ikke bliver fuget samme dag omkring vinduer og døre.

 

Nærmere om arbejdets udførelse i ugerne 4 til 7 2024

Efter vinduerne er udskiftet i uge 3 skal håndværkerne udføre følgende arbejder og reparationer:

 • – Udvendig montering af sålbænke.
 • – Udvendig fugning af vinduer og hoveddør.
 • – Indvendig reparation af tapet.
 • – Maling reparation efter vinduesmontage.
 • – Indvendig fugning af vinduer og hoveddør.
 • – Genmontering af ringeklokken og navneskilt.
 • – CASA (håndværker) gennemgang af arbejdet.
 • – Håndværkerne afhjælper eventuelle fejl/mangler.
 • – Boligforeningens gennemgang af arbejdet
 • – Håndværkerne afhjælper eventuelle fejl/mangler
 • – Udskiftning af låsesystem til jeres egen nøgle/lås.

Mængden af nødvendige reparationer kan variere fra bolig til bolig, da det fx er forskelligt hvor meget tapet der tager skade omkring vinduerne, når de gamle vinduer tages ud.

Efter arbejdet er gennemført kommer boligselskabet sammen med rådgiver (Rambøll) rundt til en gennemgang af arbejdet. Hvis der noteres nogle fejl og mangler, skal håndværkerne ind en sidste gang og rette dem op. Gennemgang og udbedring varsles særskilt når arbejdet er ved at være færdigt.

 

Vejledning efter montage af nye vinduer og døre

 • – Stil altid din hoveddør i 3 punkts lukning også selvom du ikke låser den (hiv op i håndtaget)
 • – Når terrassedøren åbnes sørg da for at håndtaget er helt oppe, eller kan du opleve både modstand og skrabe lyde
 • – For at åbne et vindue med børnesikring skal du trykke på de 2 knapper der er, en foroven en forneden

 

Ændring af dato for arbejdets udførelse

Det forventes naturligvis, at arbejdet kan gennemføres på de anførte datoer, men da der kan opstå uforudsete forhold eller andre omstændigheder, der nødvendiggør at arbejdets gennemførelse rykkes nogle dage, tages der forbehold herfor, og du vil naturligvis blive orienteret om eventuelle ændringer i arbejdets gennemførelse.

Orientering herom vil ske senest 14 dage før arbejdets gennemførelse.

 

Adgang til lejemålet – sådan foregår det

Som anført skal boligselskabet og håndværkerne have adgang til dit lejemål i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående arbejder. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 17.00 de pågældende dage, hvor der således skal være adgang til dit lejemål for gennemførelsen af arbejderne.

Det er planen at håndværkerne skifter låsen i entrédøren samtidig med, at du får en ny dør. Den nye lås er med nøglebrik, således at håndværkerne kan få adgang til din bolig på de anførte dage og i det anførte tidsrum.

Den nye lås er kun en midlertidig løsning indtil det planlagte arbejde er afsluttet og gennemgået af boligselskabet. Derefter får du genmonteret din gamle lås.

Håndværkerne har som anført kun adgang til dit lejemål i tidsrummet kl. 7.00 – 17.00.

Din nuværende nøgle skal du indlevere i postkassen monteret ved skurbyen markeret med skriften, Nordstern byggeledelse, nøglen skal afleveres i uge 49.

Hvis du ikke er hjemme når håndværkerne udskifter din lås, så husk en nøgle til din postkasse, da håndværkerne låser din dør og afleverer nøglebrikkerne til din dør i din postkasse.

 

Får vi ikke adgang til din bolig

Såfremt du modsætter dig at boligselskabet og håndværkerne får adgang til din bolig for at gennemføre arbejdet, har Haderslev Boligselskabet ret til at ophæve dit lejemål iht almenboliglovens §90, stk1. nr. 3, hvilket har den retsvirkning, at du skal fraflytte lejemålet.

Herudover vil du være erstatningsansvarlig for det tab, som du påfører boligselskabet ved at gennemførelsen af arbejderne ikke kan gennemføres som planlagt og derved bliver forsinket m.v.

Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte Nordstern på telefonnummer 54 58 47 27, eller sende en mail til mailadressen braineparken@nordstern.dk. Mails bevares normalt indenfor 24 timer.

Hvis du ikke er hjemme, har vi behov for en nøgle til lejemålet. Aflevering af nøglen kan ske i postkassen som er monteret på skurbyen markeret med skriften -Nordstern byggeledelse-.

Nøglen skal lægges i postkassen i en lukket plastikpose sammen med en seddel hvor på lejemålets adresse tydeligt fremgår.

Nøglen skal indleveres tirsdage eller torsdage i tidsrummet 06.00 -12.00.

Postkassen vil blive tømt kl. 12.00.

Hvis nøglen bliver afleveret uden for dette tidsrum, er det for eget ansvar.

Venlig hilsen

Nordstern byggeledelse
E-mail: braineparken@nordstern.dk