Asfaltarbejde foran blok 3, vejsiden

Der vil i uge 33 blive udført asfaltarbejde på forsiden af blok 3.

Arbejdet vil bestå af:

  • – Affræsning af eks. slidlag.
  • – Udlægning af GAB.
  • – Udlægning af nyt slidlag.
  • – Opstregning af parkeringsbåse.

 

Der vil fra den 14. august 2023 til den 18. august 2023 være parkering forbudt i det markerede område. Begge dage inkluderet.

Området vil være spærret for gennemkørsel tirsdag den 15. august og onsdag den 16. august i tidsrummet:
07.00 – 16.00

 

Med venlig hilsen
Nordstern byggeledelse
E-mail: braineparken@nordstern.dk