Genhusning

Hvem skal genhuses?
Beboere i tilgængelige og sammenlagte boliger skal genhuses.

Hvordan og hvor lang tid?
Lejlighederne skal fraflyttes helt i nogle måneder. Det vil sige, at alt indbo også skal flyttes fra lejligheden.

Hvor skal jeg bo?
Genhusningen vil blandt andet ske i tomgangslejligheder i afdelingen.

Hvorfor genhusning?
Arbejdet er så omfattende, at man ikke kan bo i lejligheder, der ombygges til tilgængelighed eller sammenlægges.

Hvordan er proceduren?
Der ansættes en genhusningskonsulent i byggesagen. Alle får tilbud om et personligt møde, hvor den konkrete situation drøftes. Der hyres et flyttefirma til at stå for flytningen. Dette er indeholdt i byggeprojektet. Flyttekasser kan lånes via flyttefirmaet.

Hvornår skal det ske?
Rækkefølgen på renoveringen er ikke lagt endeligt fast. Det er derfor for tidligt at sige, hvor længe den enkelte beboer skal genhuses.

Adresseændring
Klik her hvis du ønsker at registrere adresseændring ved Postnord.