OBS!! OBS!! OBS!! OBS!! Sikkerhedsinformation

Beboere i Braineparken bedes følge de adgangsveje der er etableret, og undgå at gå på køreveje og andre områder som anvendes til byggeplads. Dette skal ske for at undgå ulykker, da der pågår tung kørsel og kraning i disse områder. Den mørkelilla farve er adgangsveje for beboere.