Varsling i forbindelse med arbejder i sommerferien

 

Kære beboer

Til information fremsendes nedenstående oversigt over hvilke arbejder/håndværkere, der vil være i Braineparken i sommerferieperioden (uge 28-29-30).

 

Blok 12 – Opgang 61-67:
– Opsætning af stillads
– Opsætning af overdækning på stillads (uge 30)
– Ikke støjende arbejder i 63-65 (ny bolig i stueplan)

Blok 13 – Opgang 57-59:
– Nedtagning af stillads
– Indvendige, ikke støjende arbejde

Blok 14 – Opgang 69-75:
– Montering af trappe i opgang 71
– Indvendig murstensvæg i opgang 71
– Skæring af betondæk (støjende arbejde – KUN D. 10-07-2023) i opgang 73
– Opsætning af stålsøjler i opgang 75
– Hulboring til installationer (støjende arbejde – KUN D. 10-07-2023) i opgang 75

Blok 10 – Opgang 53-55:
– Nedtagning af overdækning (Uge 30)

 

Der vil i nogen grad blive kørt med maskiner i sommerferieperioden, men vi forsøger at begrænse forbruget.

I forbindelse med ovenstående stilladsarbejder, vil der i nogen grad blive benyttet kran. Dette vil betyde at der i disse perioder vil være afspærret på vejarealet.

 

Venlig hilsen
Byggeledelsen