Ændringer på parkeringsarealer & adgangsveje

Vi skal nu gerne i gang med at reetablere fælled 3, dermed kan beboere ikke længere parkere derinde. I den forbindelse pakker vi os lidt mere sammen ved parkeringspladserne på gavlen af opgang 57, og frigiver her 7 parkeringspladser til beboerne.

Vi ønsker allerede at opstarte arbejdet mandag d. 04-03-2024 fra morgen. Dette vil også påvirke adgangsforholdene for beboerne ( Se vedhæftet plan).

Det er en væsentlig forbedring idet vi også nu er i gang med etablering af strædet mellem blok 12 & 10, hvor beboerne lige pt har deres adgangsforhold.

På vedhæftet plan er der tegnet ind hvor vi ønsker beboerne skal gå for at komme til deres opgange, her skiller vi beboernes adgangsvej fra byggepladsen med byggepladshegn. Yderligere begynder vi fra i dag at skilte i fælled 3, at vi inddrager p-pladserne fra d. 04-03-2024 kl.07:00.