Byggesagen

Tidsplan

Oktober 2018
Helhedsplan præsenteret for hovedbestyrelsen.

November 2018
Haderslev Kommune har givet forhåndsgodkendelse.

December 2018
Uddeling af infomateriale til beboere.

December 2018
Spørgecafé

Januar 2019
Beboerafstemning

Primo 2019
Skema A

Forår 2019
Opstart projektering
Projektforslag
Løbende info til beboere
Myndighedsprojekt
Valg af løsninger
Hovedprojekt

Juni – september 2020
Prækvalifikation

September – december 2020
Entreprenør vælges

Januar – april 2021
Skema B proces

Maj 2021
Byggeopstart og første spadestik

Ultimo 2024
Færdigt byggeri

Økonomi

Husleje