Boligtyper

Helhedsplanen omfatter i alt 320 boliger bestående af basisrenoverede-, tilgængelige- og sammenlagte boliger.

• 212 boliger gennemgår en basisrenovering.
Genhusning er ikke nødvendig under ombygning.

• 102 lejligheder ombygges til tilgængelige boliger.
Genhusning er nødvendig under ombygning.

• 6 lejligheder ombygges til tre familieboliger – sammenlagte boliger.
Genhusning er nødvendig under ombygning.

Basisrenoverede boliger

Samtlige basisrenoverede boliger får:
• nye vinduer og terrassedøre
• nyt tag
• renovering af facader
• opgradering af pumper til varmeinstallationer
• udskiftning af fjernvarmeledninger i terræn
• opgradering af udearealer

Tilgængelige boliger

102 lejligheder ombygges til tilgængelige boliger i nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 57, 59, 71, 73, 75, 79, 81.

Samtlige tilgængelige boliger får:
• Ny indretning af boliger med tilgængelighed efter Bygningsreglementets niveau C
• Etablering af nye opgange med elevator og trappe med niveaufri adgang fra terræn, dørtelefon, nye postkasser
• Nye altaner /terrasse
• Nyt køkken
• Nyt bad
• Nyt balanceret ventilationsanlæg
• Derudover nye vinduer, terrassedøre, nyt tag og opgraderede tekniske installationer og udearealer

Sammenlagte boliger

6 lejligheder i stuetagen i nr. 29 st. th/31 st. tv, 47 st. th./49 st. tv. og 63 st. th./65 st. tv. ombygges til tre sammenlagte boliger.

Samtlige sammenlagte boliger får:
• Ny indretning af boliger med tilgængelighed efter Bygningsreglementets niveau C
• Ny terrasse
• Nyt køkken
• Nyt bad
• Nyt balanceret ventilationsanlæg
• Derudover nye vinduer, nyt tag og opgraderede tekniske installationer og udearealer